Problemy prawne – gdzie szukać pomocy?

Problemy prawne mogą dotyczyć naprawdę wielu różnych kwestii. Niejednokrotnie dotykają drażliwych i delikatnych sfer – również rodzinnych. Często zdarza się, że kwestią prawną, której nie potrafimy sami odpowiednio rozwiązać, jest rozwód, podział majątku czy ustalenie zakresu opieki nad dziećmi. W takiej sytuacji bez wątpienia należy zasięgnąć porady prawnika, który rozwiązywaniem takich kwestii zajmuje się zawodowo.

Wymienione wyżej kwestie same w sobie są problematyczne, ale zdarzają się przypadki, że sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. To przede wszystkim sprawy, w których stronami są osoby o różnej narodowości. Podjąć się rozwiązania takiej sprawy może wyłącznie adwokat międzynarodowy, który doskonale zna daną dziedzinę prawa nie tylko w świetle polskich przepisów.

Adwokaci międzynarodowi zajmują się między innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego – rozwodami międzynarodowymi, podziałem majątku czy ustaleniem opieki nad dzieckiem. Podejmują się kwestii związanych z Konwencją Haską 1980, dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Często obsługują również kwestie spadkowe i odszkodowawcze, a także spory handlowe i arbitrażowe.