Nowa ustawa PZP – elektronizacja zamówień

1 stycznia 2021 weszła w życie nowa ustawa, która wprowadziła pełną elektronizację zamówień publicznych. Dla osób zainteresowanych tym tematem z pewnością nie było to niczym zaskakującym.

Już od października 2018 roku niektóre postępowania były prowadzone w formie elektronicznej. Chodzi o te z nich, w których wartość zamówienia była niższa od progu unijnego lub równa takiemu progowi. Od 1 stycznia bieżącego roku wszystkie postępowania muszą być przeprowadzone w formie elektronicznej. Nowa ustawa PZP przewiduje jednak kilka wyjątków. Jeżeli zamawiający musiałby kupić drogi, specjalistyczny sprzęt biurowy, aby móc spełnić wymogi opisane we wspomnianej nowej ustawie PZP, nie będzie przymuszany do wykonania takiego kroku. W takim przypadku postępowanie może odbyć się w tradycyjnej formie. Wyjątek dotyczy również sytuacji, w której istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Czasem zdarza się również, że do spełnienia wszystkich wymogów zawartych w przepisach prawa konieczne jest zastosowanie przez zamawiającego narzędzi, które nie są ogólnie dostępne. Również wtedy mamy do czynienia z wyjątkiem przewidzianym przez autorów nowej ustawy – zobacz platforma PZP. Kolejna sytuacja, w której możliwe jest przeprowadzenie wszystkich czynności w tradycyjny sposób ma miejsce wtedy, gdy zachodzi konieczność ochrony danych, które są szczególnie wrażliwe. Więcej informacji na temat zmian, jakie wprowadziła w życie ustawa z 1 stycznia bieżącego roku znajdziesz na tych portalach, które zajmują się funduszami unijnymi oraz zamówieniami publicznymi. Istnieje w polskim internecie wiele miejsc, w których można znaleźć tego typu informacje podane w przystępny dla czytającego sposób.