Leczenie CHAD

CHAD czyli choroba afektywna dwubiegunowa objawia się okresami depresji i manii lub hipomanii,

które występują naprzemiennie. Zdarza się, że między nimi występują okresy remisji czyli wyrównanego nastroju. Choroba dopada zazwyczaj osoby w wieku od 20 do 30 lat, natomiast ryzyko zachorowania wynosi 1%. W okresie depresji występują takie objawy jak: obniżenie nastroju, lęk, drażliwość, osamotnienie, izolacja, myśli samobójcze. Dodatkowo chory ma trudności z zapamiętywaniem, skupieniem uwagi i płynnym myśleniem. Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej narasta bardzo szybko, czasami w ciągu kilku dni osiąga ogromne nasilenie, wytrącając tym samym człowieka z normalnego funkcjonowania. W okresie manii występują natomiast m.in. takie symptomy jak: wzmożenie nastroju, pobudzenie psychoruchowe, błogostan, drażliwość, podniecenie, utracenie krytycyzmu, zwiększona podatność na stres, zmniejszona potrzeba snu i jedzenia, zawyżona samoocena, sporadycznie urojenia wielkościowe. Pacjenci doświadczający tego stanu w manii wydają dużą ilość pieniędzy w niekontrolowany sposób, nakładają kolorowe ubrania, nawiązują przelotne znajomości.

Występują również zaburzenia funkcji poznawczych (zaburzenia uwagi, myślenia, spostrzegania, przyspieszenie myśli) zaburzenia mowy- mówienie głośne lub poczucie przymusu mówienia. Mania to zaburzenie myślenia i zachowania człowieka. Doświadczasz tego problemu? Zgłoś się do Zielonej Kliniki! W naszej placówce do pacjentów podchodzimy w sposób indywidualny w aspekcie somatycznym, emocjonalnym i społecznym. Naszym zdaniem najskuteczniejszą formą leczenia jest leczenie stacjonarne. Ciągle pracujemy nad ulepszeniem metod leczenia, wykorzystując przy tym: farmakoterapię, psychoterapię i fototerapię.

W Zielonej Klinice kładziemy również nacisk na inne metody, takie jak: psychoedukację, trening zdolności poznawczych, trening zdolności społecznych, psychodrama, trening relaksacyjny, ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe, terapię zajęciową lub inne formy oddziaływań. Pacjent podczas pobytu w Zielonej Klinice będzie również się relaksował i odpoczywał. Nie lekceważ choroby! Zgłoś się do nas!